Дарения

Приятели,

Фестивалите, които организираме имат нужда от желание и ентусиазъм, но и от средства. Същото се отнася и за сградата на читалището, което е строено преди 70 години и оттогава не е претърпявало сериозен ремонт.

Ето данните на сметка, на която можете да преведете вашето дарение:

Алианц Банк
BG82BUIN95611000443744
Кирил Петров Станков
Основание: За читалището.

Сметката е открита единствено за тази цел. Всички извлечения ще бъдат публикувани на страницата на читалището. Всеки дарител ще бъде споменат в специален списък, който ще бъде на видно място в читалището.


Leave a Reply